Marry Your Favorite Character
View my profile

1. Kratos
2. Yami Bakura
3. Half-Demon Inuyasha
4. Koga
5. Link
6. Lloyd
7. Hiei Jaganshi
8. Kurama
9. Youko Kurama
10. Sokka
11. Sora
12. Soren
13. Ike
14. Yusuke Urameshi
15. Naruto Uzamaki
16. Sasuke
17. Hatake Kakashi
18. Jonnochi!!!! aka joey.... he's hot!!!
19. Yami
20. Fox
21. Gray
22. Bankotsu
23. Kiyo
24. Prince Zuko
25. Yugi Motou
26. Zolo
27. Shadow
28. Mugen
29. Knuckles the Echidna
30. Roy Mustang
31. Odd
32. Riku
33. Cloud Strife
34. Wanray
35. Jaden Yuki
36. Bastion Misawa
37. Zane Trusdale
38. Kiba
39. Inuzuka Kiba
40. Captain Sagara
41. Naruto
42. Uzumaki Naruto
43. Naruto Uzumaki
44. Gasser
45. Naruto
46. Sanosuke Sagara
47. Uchiha Itachi
48. Roy
49. Luffy
50. Hot Shanks
51. Iruka
52. Shanks, der Rote